THIS MAN!

source: youtube

Topics: videos , video
 • ...
  Stephon Torp
  Even alle punten op een rijtje. (deel 1) Woordje vooraf: Zet volgende keer gewoon punten aan het einde van je zin en 'Vóór' kan alsnog gewoon als 'Voor' worden geschreven. Bij voorbaat DANK. [**Inclusieve samenleving**](https://www.bewegingdenk.nl/standpunten/inclusieve-samenleving) * **1. Integratie wordt vervangen door wederzijdse acceptatie:** Integratie dient van twee kanten te komen, acceptatie kan wellicht wel wat beter. Maar om je volledig te focussen op acceptatie ipv integratie lijkt mij niet echt de bedoeling. Zou je beter allebei kunnen blijven doen. * **2. Invoering Nationale Dag van het Staatsburgerschap:** Yay \o/ nog een nietszeggende vrije dag. * **3. Invoering Racismeregister (R-register):** Een keer een verkeerde opmerking en je komt nooit meer bij de overheid aan de slag. Ik vind zo'n register echt op het randje van de vrijheid, wie gaat er bepalen wat wel en wat niet discriminatoire is? * **4. Invoering diversiteitsquota en loksollicitaties:** Oke voor meer diversiteit, maar ik blijf een quota een eng iets vinden. Positieve discriminatie is niet iets wat in mijn ogen zou moeten bestaan, zie meer iets in anonieme sollicitaties als eerste stap. * **5. Invoering contacttaakstraf:** Ehh... juist ja... * **6. De termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’ verdwijnen:** Van het concept kan je moeilijk afstappen, maar ondertussen worden ze al een beetje ingehaald door de regering hierin. * **7. Discriminatie wordt bestraft met een Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD):** Alleen racisten discrimineren blijkbaar. Zowel een EMD als Contacttaakstraf lijkt mij een beetje dubbelop. * **8. De expertise in de strafrechtketen vergroten:** Te weinig expertise in de strafrechtketen betekend in dit geval dat racisme te weinig vervolgd wordt. Dat agenten wat meer training krijgen prima, maar 1000 agenten puur en alleen zich hiermee bezig laten houden is lichtelijk overtrokken. * **9. Meer bewustzijn over de zwarte bladzijden uit ons verleden en formele excuses voor ons slavernijverleden:** Alle geschiedenis tot 1949 dient alleen te gaan over wat Nederland wel niet fout heeft gedaan. Ik ben ervoor dat alle kanten worden belicht, maar ga kinderen niet opvoeden met het gevoel alsof zij de schuldigen waren. * **10. Kinderen gaan vroeg leren samenleven op school:** Zouden we aub niet eerst even gaan kijken hoe het zit met 'zwarte' en 'witte' scholen? Daar lijkt mij een fundamenteler probleem te liggen waardoor kinderen van verschillende nationaliteiten niet mengen. [**Lerende samenleving**](https://www.bewegingdenk.nl/standpunten/lerende-samenleving) * **11. Stagegarantie voor studenten:** Scholen doen soms erg weinig om studenten te helpen die geen stage kunnen vinden. Deels is het de schuld van de student, maar vaak zijn er ook gewoon echt te weinig plaatsen beschikbaar. Wel een goed idee om hier wat meer naar te kijken. * **12. Meer talenonderwijs in primair- en voortgezet onderwijs:** Talen zijn goed, maar je zal hierin keuzes moeten maken. Er zit een limiet op het aantal talen voordat het ten koste gaat van andere onderdelen. Turks en Portugees lijkt mij sowieso een beetje overdreven. * **13. Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt:** Doen MBO studenten nu niet ook al heel vaak meerdere stages? Programmeren op de basisschool lijkt mij nog niets eens zo heel verkeerd. * **14. Toegankelijk onderwijs voor iedereen:** Ik denk dat iedereen zich hier wel redelijk in kan vinden. Onderwijs is de basis van de samenleving, hoe beter het geregeld is, hoe meer het land vooruit gaat. * **15. Artikel 23 van de Grondwet: bescherming vrijheid van onderwijs:** Oftewel, bescherming van de Islam op scholen. * **16. Gelijke kansen voor iedereen:** Schooladviezen en studierichtingen zijn een enorm belangrijk onderdeel binnen iemand zijn leven. Er mag wat mij betreft wel iets meer vrijheid en voorkennis bij komen kijken. * **17. Verbetering van werkomstandigheden van leraren:** Denk dat niemand hiertegen zal zijn, behalve het puntje met de PABO. Zijn vrij open deuren die ze intrappen. * **18. Versterken van de positie van het burgerschapsonderwijs:** Compleet vaag punt, iemand die hier iets van begrijpt? * **19. Het geven van onderwijs in kleinschalig verband:** Klassengrootte van 25 is inderdaad prima. Maar om dan ook nog leraren 25 avonden per jaar bij kindertjes thuis langs te sturen, die hebben denk wel wat beters te doen in hun vrije tijd. * **20. Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijsvormen:** In eerste instantie lijkt dit een goed punt, zeker met alles wat je hoort over MBO > HBO en HBO > Uni. Het enige is dat ze hier totaal niet over nagedacht lijken te hebben en maar een vaag iets in de ring te gooien met 'betere uitwisseling van leerlinginformatie'. [**Gezonde samenleving**](https://www.bewegingdenk.nl/standpunten/gezonde-samenleving) * **21. Afschaffing eigen risico en verantwoordelijk maken zorgverzekeraars:** Eigen risico wordt afgeschaft op rekening van de zorgverzekeraar, weet niet of die daar zo snel mee akkoord zullen gaan. Vind het lastig om iets te zeggen over prestatiegeld, van minder geld gaan de prestaties ook vaak niet veel beter van worden. * **22. De geneesmiddelenindustrie gaat op de schop:** Prijs- en volumeafspraken kan nog wel wat opleveren. Voor de rest heb je te maken met een hele machtige en ook dure industrie. Voor elk nieuw product wat op de markt komt zijn er tig die het niet gehaald hebben. Met het een financieren ze de ander, je gaat er dus steeds meer op sturen dat ze puur en alleen winstgevende medicijnen gaan produceren. Er moet namelijk ook gewoon geld worden verdiend. * **23. Wettelijk vastgelegde gemeentelijke basiszorg:** Zijn er helemaal geen prestatieafspraken momenteel? * **24. Zorg met oog voor culturele, religieuze en andere achtergronden: cultuursensitieve zorg:** Zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat dit te kort schiet? Ik kan mij niet erg voorstellen dat dit een enorm probleem is. Ook zag ik pas een item voorbij komen waarin een verzorgingstehuis speciaal gericht was op een bepaalde groep mensen met een migratieachtergrond. Dus als het al een probleem is springt de markt er al op in. * **25. De ouderenzorg wordt verbeterd:** Medewerkers mogen best meer invloed krijgen in de gang van zaken in de zorg. Ik denk alleen niet dat de grenzen die DENK stelt hier goed voor zullen zijn. Er is vaak gewoon een te kort aan geld beschikbaar om genoeg personeel te betalen. * **26. Oprichting van een Nationaal Preventiefonds:** Ik mis een beetje het doel van dit fonds. Zeggen ze hiermee dat alle huidige projecten niet goed verlopen en er dus een centraal punt moet komen? * **27. Investering in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang:** Ik weet helaas niet genoeg hiervan om er iets zinnigs over te zeggen. Het lijken in ieder geval mooie beloftes wat men nu al probeert te bereiken. * **28. Meer aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg:** Altijd een lastig onderwerp omdat er vaak niet één juiste manier is van werken. Iedereen doet zijn best om er wat van te maken, maar ze komen hier denk niet met baanbrekende ideeën. * **29. Ruimte voor nieuwe innovatieve zorgaanbieders en behandelmethoden:** Innovaties in de zorg zijn vrij belangrijk, thuishulp mogelijkheden lijken mij nodiger dan ooit. Kan dit eigenlijk alleen maar toejuichen. Ik vraag mij alleen af in hoeverre de overheid hier echt invloed op heeft. * **30. Versterking van de positie van de zorg waar geen verwijzing voor nodig is:** Het lijkt mij dat de eerste lijn juist ervoor is om te zorgen dat mensen bij de juiste specialist terechtkomen. Ik zie niet echt in waarom dat een probleem is. Wellicht kan je het iets efficiënter maken, maar niet perse op de manier hoe ze nu willen. [**Sociale samenleving**](https://www.bewegingdenk.nl/standpunten/sociale-samenleving) * **31. De kinderbijslag verhogen en inkomensafhankelijk maken:** Om vervolgens alleen te praten over het afschaffen van kinderbijslag vanaf een inkomen van €75.000. Kom op zijn minst met een stappenplan, want dit is een beetje makkelijk. * **32. Omkijken naar ouderen:** Zijn niet tegen verhoging van de AOW, alleen tegen de versnelde verhoging ervan. "Maar weinig jaren hebben om van hun oude dag te genieten" is zodoende een nutteloos statement. Verder mag er best een plan komen om eenzaamheid tegen te gaan. Verder is het voornamelijk extra geld aan gepensioneerden geven en dat is iets waar ieder persoonlijk maar over moet oordelen. * **33. Rechtvaardige uitkering van bonussen en salarissen:** Bonussen is lastig, het is een prestatiemiddel voor bestuurders, maar de werknemers mogen hier best meer in delen. [Over de 30% regeling](https://www.expand.nl/nl/2054/hr-blog/de-30-procent-vergoeding-aantrekkelijk-voor-werknemers-en-werkgevers) "Eén keer in de zoveel jaar (laatst in 2011) staat de regeling onder (politieke) druk, omdat bepaalde groeperingen dit fiscale voordeel onterecht vinden, en wordt de regeling aangescherpt. De kritiek op de 30%-vergoedingsregeling gaat veelal voorbij aan het feit dat de regeling er ook voor zorgt dat buitenlandse bedrijven in Nederland investeren en dat de betreffende buitenlandse werknemers hier in Nederland hun geld spenderen, hetgeen de economie en de BTW inkomsten stimuleert." * **34. Meer betaald verlof om voor kinderen en zieken te zorgen:** Helemaal mee eens, zolang er toezicht op is vind ik het redelijk. * **35. Aanpakken van de armoede in Nederland:** Iets wat iedere partij wel wil, gratis fietsen voor iedereen vind ik alleen net zo'n belofte als iedereen 1000 euro. Voor de rest is het John Williams en Martijn Krabbé zonder baan zetten.
 • ...
  Adaline Hessel
  Post dank trump memes
 • ...
  Phyllis Mohr
  i mean i just don't know about that, Bruce Lee for example said that smoking Cannabis was essential to his training as it greatly helped his motivation - and he's not alone, Hendrix famously took acid before every performance but also he spoke very positively about getting stoned and practising the guitar -- sorry but i'm just not willing to believe "they'd have been even better without" i just don't buy that. Carl Sagan famously said "The illegality of cannabis is outrageous, an impediment to full utilization of a drug which helps produce the serenity and insight, sensitivity and fellowship so desperately needed in this increasingly mad and dangerous world.” and he certainly wasn't the only physicist to think so Feynman is another great example; as for other scientists such as Biologists Francis Crick who discovered dna double-helix helped fund and establish the pro-legalisation group Soma while Kary Mullis who devised the process by which DNA is copied put the discovery down to his use of LSD and Cannabis. Oliver Sacks the neuroscientist Robin Williams plays has devoted a huge portion of his life to the study of drugs as positive things and is very out spoken about the positive effects that cannabis and hallucinogens have had on his work and education. It'd be simply tiresome to list everyone big in emerging fields or the entrepreneurs from Steve Jobs and Richard Branson right to the other side of real technical genius like Sergey Brin or even the more bland type of businessman like Peter Lewis (no offence meant but you know what i mean..). For them to suggest that all these people, genuinely the most successful and engaged people in the world, are the sort of people who couldn't manage to pass the salt is absolutely absurd - it's absurd an dangerous. Dangerous why? well let me tell you about my friend Jenny, she was a nice girl with a bit of a hard life that led to her getting in trouble sometimes and being a bit different - so she's hanging with the naughty crowd and of course pot smoking is standard so she tries it and she likes it and it opens up all these amazing doors for her, she meets loads of people who prove beyond any doubt that doing drugs doesn't stop you being able to pass the salt or ruin your life, actually they can be part of a life which is much more interesting and rewarding than the one they're trying to sell you in school [locked at a desk pushing a pen just to make rent in an endless cycle of pointless despair] and she has a great time, we all do smoking weed and getting drunk and fucking and all those sorts of things... parties are fun, that is a fact that no amount of DARE can deny. The problem was that when they'd told her all these lies they'd not drawn any form of line between what was a lie and what was actually kinda true - so when she learnt that smoking weed was all flowers and rainbows it stood to reason that cocain was cool tool, and actually as it goes you can get sniffed out your face every weekend, every day even and function perfectly normally - i mean fuck the financial sector proves that even if the music industry doesn't! and when you get into that world the rabbit hole keeps going, you learn about all the cool drug users and all the great arguments against the statist lies -- except they're not all lies, that's the problem; you do heroin a couple of times and it's nothing like they said so you carry on, you let it become a normal part of your life and all of a sudden you realise that you're a junky dating an abusive boyfriend with no hope of anything but the downward spiral.... I never believed any of the rubbish they told us at school because my parents had brought me up to understand that the education system while well intentioned often finds itself conflicted between telling the truth and saying what they thing people should hear - that drugs had for centuries been the subject of unfair persecutions dating right back to the era of witches which was really a genocide against alternative lifestyles [sums up religion in a nutshell really] but also that such things as drugs, sexual liberation and etc were feared is because they were powerful and anything that is powerful is dangerous. We must make out own path through life and that means understanding ourselves which drugs can play an important role in -= many cultures have drugs experimentation as part of their coming of age rituals, in their religious practices [including Christianity until surprisingly recently] and even as part of their decisions making processes for important matters. The notion that drugs are always bad is simply a puritanical absurdity, there are many ways in which drugs can help a person if we don't face that reality then we're going to have to lie to children - can you honestly say that it's possible for lies to have advantages but not drugs? that's pure madness if you can, to use nuance to deny nuance! If you want to make a decent advisory advert about weed then 'Weed is great for all sorts of things, if you're going to enjoy it's benefits then beware of the dangers - however you choose to pass the time be aware that time does irrevocably pass and if you're not working towards a plan for your future then you'll end up with nothing but regrets -- regrets can't buy you dank weed.' might actually help some kids make sensible choices. heh, but then maybe better advice is 'hard work good, hard work fine but first look after head...'
 • ...
  Dakota Veum
  dank maymays?
 • ...
  Howell Johns
  TIL Robin Williams died a year ago yesterday, Donald Trump and Bernie Sanders Will Consider Legalizing Dank Maymays if Jet Fueled
 • ...
  Wilfredo McClure
  Dank maymays
 • ...
  Lowell Schaefer
  dank maymays
 • ...
  Zion Bartoletti
  Oh hey :) I love this gif! But my boobies are way bigger now, this is a blast from the past.
 • ...
  Ansley Brakus
  Trump = more dank memes
 • ...
  Bianka Waters
  Can we get some dank memes of Trump shredding things?
 • ...
  Stefan Kautzer
  I hate to say it but Dancing Trump has some dank moves.
 • ...
  Jules Schuster
  **Name/Nickname:** Brandon- but just call me B-Randy (college classmate gave me that nickname and it just kinda stuck) **Favorite RWBY Character(s):** For the good guys, Ruby all the way. I just love her humor from Vol.1-3. Also Qrow, because drunk uncle. For the bad guys... Favorite evil female, Neo. Fuckin' love Neo. And Roman. Oh man, Roman was great! Especially during his final speech. **Favorite Ship(s):** White Rose... That's all. **Age:** 20. **Gender:** Male. **Pets:** I use to own a dog... But for the sake of my well being I rather not discuss it. *Where are you from?** Oh, the Great North, eh. **Occupation:** Jobless. Been having a real hard time grabbing a job no matter how many resumes I put out. But I ain't gonna stop! **Hobbies:** Video Games, watching TV, browsing RWBY and Overwatch Reddit/Youtube. **Favorite Foods:** Poutine (Canadians, am I right?), Sushi, Ribs, Burgers, Stuffing, Mashed Potatos... Yeah, that's all I can think of off the top of my head. **How did you discover RWBY?** Been an RT fan since RvB Season 7. Eventually I saw the Red Trailer and was like, "... Okay, I'm watching this!". Haven't regret it yet. **Favorite Anime/Other Animated Series (excluding RWBY):** Persona 4 The Animation, Pokemon XY/XY&Z (REALLY good season!), Archer, Moonbeam City, Rick and Morty, South Park, Regular Show, Cybersix, TMNT 2006, Batman 2006 Animated Series. **Favorite TV Show:** Sherlock, Gotham, Bar Rescue, Cops. **Favorite Movies:** Monsters Inc, Zootopia, Deadpool, Sausage Party, Lilo & Stitch, Lilo & Stitch 2: Stitch Has A Glitch, Toy Story 1 - 3... I'm a huge animated films fan. Something about them has this...charm that I can't really describe. **Favorite Musical Artist(s):** Jeff & Casey Lee Williams, Ninja Sex Party, Crush 40, Yoko Shimomura... She makes good music. **Favorite Books:** Battle Royale... I don't read much. **Family Lineage:** My Dad's side is Scottish, my Mom's is French, and I guess some Canadian got mixed in there at some point. **Favorite Game(s):** Halo series, Zelda series, Final Fantasy series, Dark Souls series, Dragon Ball Xenoverse 1 (at least until 2 comes out), Pokemon series, Kingdom Hearts series, Dragon's Dogma (PLEASE CAPCOM MAKE BRING IT TO BACKWARDS COMPATIBILITY!!!) **What else are you hyped for besides RWBY?** The rest of Gotham season 2 (currently watching it on Netflix), the next season of Sherlock, FFXV, and Kingdom Hearts 3...whenever that comes out! **Place(s) you most want to visit:** Conventions (never been to places like PAX and E3), Japan. **Favorite animal(s):** Dogs... That's all you really need. **Least favorite animal(s):** Cats. Insects. And any arachnid (I have EXTREMELY bad arachnophobia). And reptiles. Yeah, that's everything I think. I've been around the reddit since Vol.3 but never really interacted until just last Friday when a couple of awesome people convinced me to sign up for AO3 (you guys know who you are). I even got the RWBY Discord up but... I'm just a shy person so maybe this post will help me be more sociable because you guys aren't only nice- but awesome (please don't stop the dead/dank memes) community.
 • ...
  Elisa Prosacco
  The Redskins won't let me down this week. Oh wait, nevermind. Thanks Dank Williams.
 • ...
  Leone Stark
  Imagine if Trump did get 420. That would be so dank.
 • ...
  Angelica Beer
  Its... OK. As you can tell from what I wrote, I think, the Corps' experience during the war was just so limited, that there really aren't that many good books that focus specifically on that time. I think it says something that when I checked to see what publications the [Corps itself had put out through its Historical Division](http://www.mcu.usmc.mil/historydivision/Pages/Staff/Publications.aspx), there were only three books, and all of them several decades old. "The United States Marines at Harper's Ferry and in the Civil War" by Bernard C. Nalty might be better termed a "pamphlet" than a book, but of the options there, it seems to be not much worse an overview that Field's book, all things considered, and more importantly, it is free! There is also an annotated Bibliography, but it dates to '68, and while it lists 78 items, they seem to mostly be articles in minor publications, and not only probably impossible to find, but the items listed go so far as to include this gem: >Lt. Col H. W. Williams, Jr., USAR (Ret.). "A Confederate Marine Corps Button?" Military Collector & Historian, y. 8, no. 3 (Fall 1956), p. 81. illus. A Confederate button bearing the letter "M" in the possession of the author. Far as I can tell, literally just a picture of a button that *might* have been from the CSMC, so yeah... slim pickings. There are several more general publications on the history of the Corps which will include some information, but the general histories I perused *maybe* gave the Civil War a half-dozen pages at best. There is one additional publication of note for you though. It isn't a history, but a diary, of a 2nd Lt. named Frank Church. I only skimmed through the introduction, so can't attest to how interesting it might be, but seems to be fairly concise, and it covers his involvement with a river squadron involved in the Red River Campaign, serving on the USS *Black Hawk* as commander of the ships Marine detachment. It included both the diary, as well as a history of the campaign itself, so you should check out that as well. As for other publications, leaving what the Marines themselves have put out there, the only really *in-depth* history I can find evidence of is a series of books by David M. Sullivan. They seem to be out of print, at least as far as Amazon is telling me, but it seems he wrote a pretty lengthy tome for each year of the war, and given the size of the Corps, I can only expect that it is quite thorough. Also quite expensive... cheapest used copy for "The First Year" on Amazon is 178.61! Other volumes are more reasonable. Anyways though, check out Nalty and Church first. They're free after all. If that doesn't satisfy your curosity though, Field is decent, but not to much of a step up TBH. I can't really attest to the quality of Sullivan's books, aside from some [very complimentary reviews on Amazon](http://www.amazon.com/product-reviews/1572490551/ref=acr_offerlistingpage_text), but that would be the place to look if you want some serious, dank history.
 • ...
  Dena Nolan
  Dank memes can fuel Trump Trains!
 • ...
  Troy Dach
  Woah! Great boobies, is there a video to go with this gif...? 👍
 • ...
  Maryjane Bruen
  dank maymays
 • ...
  Pablo Roob
  As sad as seeing Robin Williams up there, this is undoubtedly dank as fuckkk
 • ...
  Rashawn Ritchie
  DANK MAYMAYS
 • ...
  Stanford Beatty
  What is the wall? I figured it was just a dank Trump reference
 • ...
  Willard Prosacco
  I love dank maymays.
 • ...
  Melody Schumm
  dank maymays
 • ...
  Emmalee Keeling
  The PAP does not believe in dank memes. Trump does.
 • ...
  Meggie Deckow
  Applying for the position as the Hornets power ranker **What I like about /r/NBA** I enjoy keeping up with news and being able to discuss it within minutes of it happening. I also enjoy having a place to publish some writings, whether in the Game Notes or longer form statistical pieces. **What would I change about /r/NBA** This sub just needs to learn how to argue in general. Voting patterns aside, half of the time people use bad stats work, logically incoherent arguments, or just random crap-flinging in discussion, and it makes it difficult to learn anything. **Where would you currently rank your team** 11th. There are 6 teams that are absolutely better than us in my opinion. There are 16 teams that are absolutely worse than us in my opinion. This gives you a 8 ranking band within which we can fall, from 7 to 14, and 11th, just on the lower end of that band, makes sense given some of the issues shown in the pre-season and temporary injury situation. Specifically this places us behind the Warriors, Cavs, Clippers, Spurs, Raptors, Celtics, Jazz, Trail Blazers, Pacers, and Hawks, and just ahead of the Pistons, Grizzlies, and Rockets. That said I think we're closer to the Hawks/Pacers than to the Pistons/Grizzlies. But I'd need to know more about what you want the power ranking to indicate, because there are at least 3 teams with injuries that affect the temporary strength of a few relevant placements (Reggie Jackson, Gordon Hayward, possibly Marvin Williams and Cody Zeller). If it's prediction for the standings going forward, then sure, the Jazz should come out fairly high, but if it's "who would win if these two teams played right now on a neutral court," then all 3 of those teams are a little weaker. **How often do you come on /r/nba** I'm here daily, checking on and off on a typical day. **How many games do you watch on average per week during the season** Usually I'll watch 1-2 games a night, probably 8-10 over the course of the average week because Sunday and Wednesday games are screwy plus I do occasionally take a night off. This probably translates to around 200 games in a year year but I'm not sure of the exact number. I watch 95% of Hornets games (Last year I missed 5. 3 of them I was out of the country for, and the other 2 due to other social obligations. And yes, if you do the math that's technically only 94% of games but oh well), and past that I prioritize Bucks, Jazz, and Nuggets games. **If you weren't selected who would you select as a representative?** * /u/IMeanYOLORight is my absolute first choice, if he has the time. I know he turned down last year's due to not having time though. * /u/dank-kush, /u/Bizgilwalker, /u/Hornetsfan47, and /u/Gurchimo would be the next choices.
 • ...
  Alfred Lynch
  So I should follow those dank Trump memes?
 • ...
  Queenie Dooley
  Yea.. on the gif I went from entertained to OH SHIT BOOBIES real quick.
 • ...
  Robert Murazik
  Trump , cuz hes more funny and have a dank memes
 • ...
  Dana Jenkins
  dank maymays
 • ...
  Samson Powlowski
  ["You don't see her boobies" sauce. ](http://i.makeagif.com/media/11-25-2015/h7A8nT.gif)
 • ...
  Orie Hoppe
  I didn't mean it like it was a bad thing. Other than boobies, that's why the gif was relevant, right?
 • ...
  Dayne Heller
  Uhhh yes they do. They've had several bottled over the last few months...I know cause a bunch have been sent to me (double Dobis, tiny dankster, highway to the danker zone, mt Nelson, dank williams, are you afraid of the dank...even coffee and cigarettes)
 • ...
  Carlotta Parker
  Dank Maisie Williams.
 • ...
  Dianna Walker
  but Trump has dank memes
 • ...
  Candida Paucek
  Is there more context to this gif other than boobies?
 • ...
  Dante Wiza
  Dank maymays
 • ...
  Karl Streich
  Dank maymays
 • ...
  Jerry Willms
  Ek gif thi iski ek kisi puraane kilay mein boobies reveal karte hue. Usme adhi shskal dikhti thi. Ab woh gif milti nahi. Pivhle saal daali thi usne.
 • ...
  Ted Cremin
  trump for the memes sry hilary isnt dank enough
 • ...
  Corene Dare
  Looks like some Dank Williams right there. Enjoy it!
 • ...
  Frank Stamm
  Well, considering the first thought for some was "holy shit that core strength" and not "holy shit boobies!" - yes, we will science this gif.
 • ...
  Lourdes Hackett
  Those are probably my favorite set of boobies ever https://media.giphy.com/media/3osxYrgM8gi9CDjcPu/giphy.gif
 • ...
  Makenzie Larkin
  Dank maymays
 • ...
  Alyce Gaylord
  can't wait for at least 4 years of dank trump memes. MAGA
 • ...
  Keyshawn Kris
  Trump supporters only speak in dank memes.
 • ...
  Maurine Hegmann
  If crying jordan was still a dank meme Williams would get plastered with jt rn
 • ...
  Salma King
  Trump the dank engine rofl
 • ...
  Eloisa Legros
  Not really, the gif itself was made in response to the "For science" comments everytime somebody asks to see some boobies.
 • ...
  Emilia Koss
  Dank maymays
 • ...
  Macey Satterfield
  dank maymays
 • ...
  Kaylah Cartwright
  the meme is too dank to be anti-trump. just saying.
 • ...
  Rhett Hackett
  Trump will make dank memes real again
 • ...
  Stella Sawayn
  Dank maymays
 • ...
  Chanel Cummerata
  Dank af. have an ^Up Trump
 • ...
  Pansy O'Hara
  Gif, Jif, Pif, Sif, I don't really care how it's pronounced, all I know is it's created a simple way for me to see bouncing boobies.
 • ...
  Marlon Watsica
  Yeah I picked up puzzle players Clowney + Williams to solidify my team. I'll just keep saving until there's some dank ass players out
 • ...
  Bernard Thompson
  TIL Robin Williams died a year ago yesterday, Donald Trump and Bernie Sanders Will Consider Legalizing Dank Maymays if Jet Fueled
 • ...
  Elnora Johns
  I'm spamming dank trump memes lol
 • ...
  Laron Balistreri
  Dank maymays.
 • ...
  Jacinthe Harvey
  Am i the only one that was looking at the gif for 20 seconds then looked at some boobies? For science of course! They jiggled.
 • ...
  Juwan Runolfsson
  Wow those are awesome boobies! Do a gif of you stripping off a bath robe
 • ...
  Wilber Auer
  For anyone who doesn't wanna click the 'article': >1. Livestreaming a blank wall. 2. Writing Beyoncé fan mail. 3. Trying to get the tornado out of his room. 4. Attempting to locate the final episodes of R Kelly’s Trapped in the Closet. 5. Massaging James Blake’s throat muscles for another day of assisting him in the studio. 6. Playing Candy Crush on the toilet. 7. Changing his name to “Dank Potion”. 8. Learning to play “Thinking ‘Bout You” on the didgeridoo. 9. Falling in love with Jason Momoa. 10. Teaching himself the fictional Dothraki language from Game of Thrones. 11. Writing trash tweets. 12. Writing trash tweets from an “IsFrankOceanDead” parody account. 13. Attempting to watch all 12 seasons of Grey’s Anatomy from the beginning. 14. Training for a 150k marathon. 15. Reading all seven books in the Harry Potter series. 16. Starting a YouTube beauty channel. 17. Getting super into CrossFit. 18. Making brunch plans with Joanne the Scammer. 19. Listening to Usher’s “Confessions Part 2” on repeat. 20. Listening to Khia’s “My Neck, My Back” on repeat. 21. Ghostwriting Taylor Swift’s album. 22. Embarking on a pilgrimage to Indonesia to really find himself. 23. Writing an autobiography entitled JK. 24. Hibernating in a cave off the coast of Costa Rica. 25. Working with Lin-Manuel Miranda on Hamilton 2: They’re Still All Racist. 26. Experimenting with time travel. 27. Binge-watching Stranger Things. 28. Applying to be an extra in the Black Panther movie. 29. Getting ready for his cameo role in a new Shonda Rhimes TV show in which everyone dies within the first 10 minutes and he himself is also dead. 30. Replying to several messages two years late. 31. Learning how to do crochet braids. 32. Prank calling Donald Trump. 33. Bringing out a line of headbands in collaboration with H&M. 34. Starting a Change.org position to get orange M&Ms banned from all M&M packets. 35. Searching his name on Twitter specifically to laugh at memes. 36. Chairing peace talks between Birdman and Charlamagne. 37. Organising a giant packet of raisins by number of wrinkles. 38. Memorising all the words to the Bee Movie script. 39. Watching the entire Fast & Furious movie franchise without pee breaks. 40. Getting lost at sea. 41. Building a new music studio from scratch with his bare hands. 42. Photoshopping himself into pictures of Serena Williams playing tennis in which he is the tennis ball. 43. Writing a 6,000-word thinkpiece on why Rose purposely let Jack go in Titanic. 44. Retraining as a nail technician. 45. Performing as a showband musician on a Royal Caribbean cruise line. 46. Creating a Tumblr that automatically publishes a word a day from his “new album”, which fans soon discover to be the words from Rick Astley’s “Never Gonna Give You Up”. 47. Attending Crufts with his Shiba Inu, named Tyler, and his Corgi, called Pyramid. 48. Getting his dick out for Harambe. 49. Spreading vicious, hurtful, and untrue rumours about releasing a new album.
 • ...
  Leonor Reilly
  Here's a gif of her on the show [boobies](https://gfycat.com/MelodicFloweryCanary)
 • ...
  Judson Kshlerin
  Dank maymays.
 • ...
  Lisa Nienow
  Oh Reggie Miller was one of the best off ball players of all time. There's no doubt about it. He was a really really good player, no doubt, 5x all-star means you get to be in the same category as Lamarcus Aldridge, Chauncey Billups, Brad Daugherty, Gus Johnson, Tim Hardaway, Bob McAdoo, and Marques Johnson. Great players, but definitely not all-time greats. If you play 18 years and you're a HoFer you have to expect more, right? I mean he doesn't even crack the top 100 for PPG and he's supposed to be an all-time scorer. The math doesn't add up. So hey, Reggie Miller is an amazing shooter and an amazing off the ball player. Boarderline HoF player that was pushed over the edge by the fact he had many memorable moments, whose career was attached to Michael Jordan and the Knicks, and was a huge personality for the league. Guys like David West and Deron Williams even have better PERs than he does. Let's not even get into him being a liability on the defensive end. I don't think I'm going overboard. He is super overrated. And I only care as much as it seems because I'm on /r/NBA and everything has to be super serious all the time to cancel out all the dank memage.
 • ...
  Juliana Macejkovic
  She can't handle the Dank Trump Pepes.
 • ...
  Maegan Balistreri
  As a ultra liberal voting for Trump I appreciate this new approach. Mods are letting shit stay up and allowing users to upvote and downvote content the way it should be Liberals arent bad people, fuckstains...At least I'm not.. Im the IDGAF about any of your personal life or beliefs just be a good person and you are ok in my book liberal. I hate religion, BLM, Hillary, PC BS, Homophobia, racism, Excuses and the such. I love dank memes, Blondes in MAGA hats, Taco Trucks & Chicken tendies. I listen to Kayne, Dirty Heads, Hank Williams, Nirvana but never that doop doop EDM nonsense. I think worrying about shit out of your control is a waste of time. So instead of focusing on subs banning lets just focus on making The Donald Great.
 • ...
  Damian Bergnaum
  spread is 3.5 which rounds to 4. 4 is 40% of 10. Notre dame is ranked 10 in the AP poll. therefore, we have a 40% chance to win. OTHER METHODOLOGY: Texas is 2-9 vs Notre dame all time. 2/11 is .181818 .18 repeating is swoopes hype confirmed. however most want Shane Buchele. .18+.16 = .34 34 is Ricky Williams' jersey #. Ricky Williams loved the dank kush, which is represented by the number 420. Some say that Earl Campbell is the best running back in Texas history. he was # 20 420-20 = 400 Vince young was loved by all Texas fans and he was #10 (also Notre dame is ranked 10) divide 400/10 and you get 40, the percentage chance we have to beat Notre Dame. math is easy.
 • ...
  Micheal Blick
  Dank maymays
 • ...
  Alan Hintz
  Those Iron Trump shirts are dank.
 • ...
  Hudson Raynor
  Dank meme can't melt Trump beams.
 • ...
  Adell Hane
  Keeping stuff I feel was pretty good. So far: # Trillium * Artaic * Galaxy Dry Hopped Fort Point * DDH Sleeper Street * DDH Congress Street * Scaled Way Up #Jester King * Nocturn Chrysalis * Fen Tao # Smog City * Cuddlebug * Snugglebug #FFF * Zombie Dust # Cellarmaker * Dank Williams # 3F * Oude Gueuze (3/15) # Rare Barrel * No Salt * Quite Something * Afterlight #Grassroots (HF) * Brother Soigne # SARA * Lady in Grey * West Ashley b11 # Growlers * Rare Barrel 2015 Ambassador Growler * Rare Barrel 2016 Ambassador Growler * Russian River * Cellarmaker I actually have have a ton that i haven't gotten around to drinking yet that will eventually go up there but that's what I have for now.
 • ...
  Arely Sipes
  Dank memes melt Trump's dreams.
 • ...
  Matteo Rodriguez
  Dank memes and Donald Trump.
 • ...
  Coralie Goldner
  Are there a lot of wonderful boobies, similar to the gif above? Or is it more 90 plot, 10 boobies? Even that I'd be okay with.
 • ...
  Tony Mayert
  Guy Williams uses the phrase dank meme. Huh.
 • ...
  Samara Huels
  [gif set](http://tampersanda.tumblr.com/post/135047616312/harlows-boobies)
 • ...
  Maybell Cronin
  Dank maymays
 • ...
  Dewitt Langosh
  Just saw the butt pic/gif. It's nothing magical. I still like boobies better. I just can't get behind butts.
 • ...
  Tre Olson
  One Trump to dank them all...
 • ...
  Tillman Carroll
  Go back to your dank trump pit.
 • ...
  Camron Watsica
  I have to save this topic. http://www.uimgshare.com/yji2gtgm6byj/boobies.gif.html
 • ...
  Colten Mraz
  dank maymays
 • ...
  Michel Friesen
  Dank maymays
 • ...
  Serena Kozey
  Thank you for that full gif.....it's frustrating when they end to soon =) nice boobies baby <3
 • ...
  Allene Koelpin
  Please make a gif of your lovely boobies in motion!
 • ...
  Hassan Tremblay
  +1 dank maymays.
 • ...
  Izabella Watsica
  >Who do I hate the most? The Mets >What opposing players are the devil? All Mets, Papelbon, Harper, Stanton, Murphy, Fucking Cody Fucking Ross, Joe Douchebag Carter >Are there any dank memes/gifs I should be aware of? I'll let others answer this, there are a lot of different things, one thing I focus on is remembering that it's Barves and not Braves >What prospects am I looking forward to? JP Crawford, Nick Williams and Jake Thompson should all see the bigs this year. Mickey Moniak is our 1st overall pick from the last draft, he just started at GCL and he's already hitting .400
 • ...
  Amos Batz
  dank maymays
 • ...
  Payton Cummings
  [TIL Robin Williams died a year ago yesterday, Donald Trump and Bernie Sanders Will Consider Legalizing Dank Maymays if Jet Fueled](https://www.reddit.com/r/SubredditSimulator/comments/3hlslu/til_robin_williams_died_a_year_ago_yesterday/) is my personal favorite.
 • ...
  Robb Volkman
  Unless they make a dank entrance *ala* Trump.
 • ...
  Cortez Boehm
  Vaughan Williams' [Symphony No. 4](https://www.youtube.com/watch?v=vxNqA5g0N_o) is nice. Nielsen's [Symphony No. 4](https://www.youtube.com/watch?v=niF6Y7ZNqys) is also pretty dank, though since he's a composer that liked contrasts, a lot of it is pretty quiet as well.
 • ...
  Oswald Gottlieb
  Yeah, there are way hotter pics of her, but this gif is special cuz BOOBIES!!!!!!!!!!!!!!!!
 • ...
  Martin Hermann
  DANK MAYMAYS
 • ...
  Eryn Nikolaus
  Mr Trump, what are your opinions on dank memes?
 • ...
  Foster Paucek
  wow wow wow - I wanna squeeze your boobies and suck on your nipples :D this gif makes me go wild
 • ...
  Julius Howe
  WARNING: this team contains dank memes top: Dyrus, he gets camped so the carries don't touch tyler1 jg: Sky Williams so he can swing that neck mid: Tyler1, he'll run it down mid BigBrother bot: Tyler1 reformed, Draven Lord support: me, urgot support one trick top meme team confirmed
 • ...
  Christop Erdman
  Trump Island needs more dank memes
 • ...
  Micah Pfeffer
  Friday: Finished full bottle of Evan Williams Bourbon and smoked hella dank. Saturday : Alive again after 3 pm, fishing, cooking, some boat restoration Sunday: 12-5 work, fish, skateboard Monday: 8 am-5 pm fish, then ate and more skating.
 • ...
  Rashawn Bogan
  That's my kinda Gif! 😅 you boobies are awesome! thx for sharing! :P
 • ...
  Domenica Schamberger
  and dank maymays
 • ...
  Zola Fisher
  dank maymays
 • ...
  Abby Ullrich
  I have a bunch of Rare Barrel from the last couple of months, No Salt, Map Of the sun, and couple coming in from Ambassador release. I also have a 2 month old dank williams, and mt nelson? Not sure why I haven't drank this, or if u want it. I might have some other stuff,
 • ...
  Chase Pfeffer
  CLOGGING UP THE DANK TRUMP MEME-TRAIN FOR WHAT NOW?
 • ...
  Elena Terry
  Dank maymays
 • ...
  Jairo Bauch
  Trump/Kek Make America Dank Again!
 • ...
  Dandre Ritchie
  dank mr trump
 • ...
  Sincere Daugherty
  Dank maymays brah.
 • ...
  Kaelyn Mante
  [pour one out for the boobies](http://i.imgur.com/394Qm3p.gif)
 • ...
  Darrell Friesen
  Just a heads up, C&C will be 6pp @ $10 ea and if it's anything like their last 2 releases (I was there for Dank Williams but missed Mt. Nelson), it lasted through the first day. Should be pretty easy to get IMO.
 • ...
  Pamela Goyette
  A Video or GIF of you letting these flawless boobies drop would be awesome.
 • ...
  Nils Wintheiser
  So, Williams pit jokes are dank memes now. :(
 • ...
  Vidal Carter
  [I like your boobies :)](https://i.imgur.com/jCZ49.gif)
 • ...
  Kristoffer Ernser
  Well I heard his name was Dank Williams Jr.
 • ...
  Macey Ward
  Trump doesn't pay shit to make a dank meme
 • ...
  Effie Pagac
  3. No dank memes explains the no Trump.
 • ...
  May Olson
  *Dank Williams, Jr.*
 • ...
  Jillian MacGyver
  Dank maymays
 • ...
  Immanuel Wilderman
  dank maymays
 • ...
  Ryder Mueller
  Dank maymays
 • ...
  Garret Heathcote
  [Boobies!](http://i.imgur.com/MQXMgSZ.gif)
 • ...
  Stefanie Gerhold
  I like the gif of her boobies better. We should get on that train.
 • ...
  Clarissa Gorczany
  Dank maymays
 • ...
  Pierce Reinger
  Dank maymays
 • ...
  Myrtis Miller
  You mean nsfl. There's no boobies in that gif.
 • boobies gif
 • trump dank
 • dank maymays
 • dank williams