How many particles in the Universe? - Numberphile (skip to 374s)

source: youtube

  • At the current human population growth rate of 1.11% we're going to use up every particle in the visible universe within about 8604 years
  • Tony Padilla: Antalet fundamentala partiklar med massa i observerbara universum finit och om människans årliga förökningstakt om 1,11 % fortlöper så kommer dessa partiklar helt att upptas av människor om 8 604 år [video]
  • TIL If the human population grew at the current rate every single year, we would use up all the particles in the observable universe in about 8,604 years
  • TIL that at current population growth, humans (our body) would take up ALL particles in the known universe in only about 8604 years
  • [Humor] Numberphile calculates how many years it would take for current population growth to fill the entire universe with humans
  • Given stable growth, how long until the human population consumes all the particles in the observable universe?
  • [Off-site] Prof Antonio Padilla calculates the total number of particles in the universe on Numberphile
  • [Off-Site] "How many particles in the Universe?” by Numberphile on YouTube
  • [Numberphile] How many particles in the Universe? - Numberphile
Topics: videos
  • fire eel growth rate