Carl Einar Häckner från "Samtal med Häckner"

source: youtube

  • Best awful magic I've ever seen
  • Carl Einar Häckner, a little piece of internet gold
  • Carl Einar Häckner, internet gold
  • Amazing magic
Topics: videos
  • häckner